Vergoedingen en tarieven

Vergoedingen consulten:

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering* voor 3 behandeluren per jaar. Dit komt over het algemeen overeen met 5-6 consulten. Deze uren bestaan zowel uit directe tijd (het gesprek zelf) als indirecte tijd (bijv. opstellen en berekenen van uw voedingsadvies, rapportage naar de verwijzer, enz.). Heeft u ook een aanvullende verzekering? Dan heeft u in de meeste gevallen recht op extra consulten boven op deze 3 uur vergoding. U kunt hiervoor uw polisvoorwaarden raadplegen. Declaraties worden rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verstuurd.

*Houd wel rekening met een verplicht risico van 385,- euro (vanaf 18 jaar).

Ketenzorg:

Wanneer u diabetes, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en/of COPD hebt en u hiervoor bij de praktijkondersteuner van uw huisarts komt, dan zit u in een zorgprogramma. Uw dieetbehandeling wordt dan vergoed vanuit het zorgprogramma en gaat niet ten kosten van het eigen risico.   

Zowel vergoeding via de aanvullende verzekeringen als via  ketenzorg komt niet ten laste van uw eigen wettelijke risico. 

Tarieven consulten:

Indien u advies of begeleiding wilt die buiten de vergoeding valt, dan zijn de behandelkosten voor eigen rekening.

Dit tarief is per 1 januari circa € 18,- per kwartier en is gebaseerd op de vergoeding van uw zorgverzekeraar.    

De behandeltijd bij de diëtist bestaat uit:

  • directe tijd= de tijd waarbij er ‘direct’ contact is met u
  • indirecte tijd= de tijd die besteed wordt aan bijv. het registreren van uw gegevens, het samenstellen en berekenen van een persoonlijk advies, het rapporteren naar uw arts of behandelaar. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.