Werkwijze

In mijn begeleiding kijk ik zoveel mogelijk naar uw ‘mogelijkheden’ in plaats van naar uw ‘beperkingen’. Uw wensen en behoeften staan centraal!

Behandeling:

Iedere mens is anders. Daarom is elke behandeling door de diëtist maatwerk. Om maatwerk te kunnen leveren zult u tijdens het eerste bezoek daarom veel vragen krijgen over: uw eetgewoonten, uw leefomstandigheden, uw gezondheid, uw medische gegevens, uw verwachtingen en wensen. Daarna wordt een behandelplan en persoonlijk advies voor u gemaakt. Het eerste bezoek duurt gemiddeld 1 uur.

Tijdens de volgende consulten bespreken we uw ervaringen en beantwoord ik uw vragen. Een vervolgconsult duurt meestal 15 minuten tot een half uur. Bij het laatste consult kijken we gezamenlijk terug op de behandeling en stellen we, als dat nodig is, een plan op om terugval te voorkomen. De arts, specialist of verloskundige die u naar mij verwezen heeft , krijgt een rapportage aan het begin en aan het einde van de behandeling.

Huisbezoek:

Indien u door gezondheidsproblemen niet naar de praktijk kunt komen, dan kan ik u ook thuis bezoeken.

Privacy:

Als diëtist heb ik een medisch beroepsgeheim en houd ik me aan de wettelijke voorschriften van persoonsregistratie. Met uw gegevens ga ik zorgvuldig om. Informatie uit uw dossier wordt uitsluitend met uw toestemming doorgegeven aan medebehandelaars, uw partner, familie of vrienden.

Diëtistenpraktijk Betty van Oostrom  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verklaring kunt u hier vinden.

Kwaliteit:

Ik sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Na het afstuderen is elke diëtist verplicht om het vak goed bij te houden, voldoende werkervaring op te bouwen en te voldoen aan kwaliteitsnormen. Alleen diëtisten die aan deze eisen voldoen, worden ingeschreven in het Kwaliteitsregister.

Diëtist is een beschermde titel. Alleen professionals met een afgeronde HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek mogen deze titel gebruiken

Als u onverhoopt ontevreden bent…:

Als u niet tevreden bent over de behandeling of als u een klacht heeft, bespreek dit dan eerst met mij. Door er over te praten, komen we er hopelijk samen uit. Als dit niet het geval is, dan bestaat de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen bij de Klachtencommissie Paramedici, Postbus 1161, 3800BD Amersfoort.